Forløb for erfarne ledere

Et intensivt udviklingsforløb for erfarne ledere med organisationsansvar

Målgruppe
Har du brug for et læringsrum til sparring, refleksion, udfordring, opbakning og ny inspiration med fokus på dit personlige lederskab? Det får du i dette udviklingsforløb, hvor du i et tæt samarbejde med de øvrige deltagere og erhvervspsykolog Maja Loua Haslebo kan vende dine mange overvejelser om udviklingen af din organisation. Forløbet tager afsæt i socialkonstruktionismen som erkendelsesteori, og vi beskæftiger os primært med ledelsesudfordringer på et højt kompleksitetsniveau. Derfor er forløbet udelukkende for erfarne ledere med organisationsansvar og med viden om socialkonstruktionistisk teori og praksis i organisationer.

Der bliver tale om et lille deltagerantal (5-7 personer), så alle får tid til at vende egne tanker og udfordringer, og så deltagerne kan lære hinanden at kende professionelt og gøre brug af hinandens erfaringer og ideer.

Indhold
Formålet med forløbet er at styrke det personlige lederskab med inspiration fra relationel tænkning, sprogets skabende kraft og relationel etik. Vi beskæftiger os med større udfordringer i forbindelse med strategisk ledelse, styrkelse af følgeskab, kulturudvikling, moral og etik, forretningsudvikling, omorganisering, implementering, osv. Det nærmere indhold aftales løbende ud fra deltagernes interesser og ønsker.

Forløb
Forløbet består af fem fælles dage kl. 9-15.30 et sted i Storkøbenhavn. Erhvervspsykolog Maja Loua Haslebo er tovholder på dagene og giver korte oplæg med afsæt i socialkonstruktionisme. I forbindelse med oplæggene bruges der tid på praktisk træning, dialog samt individuel og fælles refleksion. Et fast punkt på de fem dage er desuden individuel sparring, hvor deltagerne tager egne ledelsesmæssige udfordringer op. Maja fungerer som primær sparringspartner, mens de øvrige deltagere bidrager til en udvidelse af fokuspersonens tankerum og handlerum gennem på forhånd aftalte metoder.

Desuden giver forløbet mulighed for, at deltagerne aftaler gensidige virksomhedsbesøg. Dette er valgfrit og kan aftales under eller efter forløbet alt efter individuelle ønsker og præferencer. Gensidige virksomhedsbesøg kan med fordel foregå i faste makkerpar, hvor makkerne besøger hinandens arbejdspladser og bliver gæster ved hinandens udøvelse af ledelse (fx på ledermøder, personalemøder eller MED-møder). Formålet er at hente inspiration, lære af praksis, give sparring og bidrage til hinandens refleksion over egen praksis.

Deltagerbetaling
Deltagerprisen er i alt 27.000 kr. + moms. Beløbet dækker deltagelse, materialer og forplejning. Betalingen kan fordeles over de to kalenderår.

Tilmelding
Send en mail på mlh@majalouahaslebo.dk eller ring på 26129805, hvis du er interesseret i at høre nærmere. Forløbet udbydes, når der er deltagere nok.