Fokus

Fokus
Jeg ser ledelse og konsulentarbejde som det at skabe udvikling af organisationen som et arbejdsfællesskab. Ledelse og konsulentarbejde handler om at sætte fokus på organisationens eksistensberettigelse, dvs. dens kerneopgave, og arbejde for at koordinere samtlige organisationsmedlemmers bidrag hertil.

Ledelse og konsulentarbejde indebærer at bruge sprog og kommunikation til at styrke arbejdsfællesskabet, så organisationen som helhed kan fungere og lykkes. Det er derfor vigtigt, at ledere og konsulenter er opmærksomme på deres egen og andres kommunikation og sprogbrug, så de kan handle på konkret og strategisk plan til at udvikle et stærkt arbejdsfællesskab. Det handler både om at være med til at forme den uformelle frokostsnak på så nyttig vis som muligt og om at vælge de helt overordnede formuleringer i fx personalepolitikker og målinger ud fra, hvordan indsatserne bedst muligt kan styrke arbejdsfællesskabet.