Mit arbejde

Jeg arbejder som selvstændig konsulent for store og små virksomheder på tværs af alle brancher. Min faglige indgang er erhvervspsykologien, og mit teoretiske ståsted er socialkonstruktionismen og den anerkendende og systemiske tilgang.

Hvad arbejder jeg med? Ledelse og organisationsudvikling. Samarbejde, kommunikation og følgeskab. Konsulentarbejde, HR, uddannelse og udvikling.

Hvad laver jeg? Jeg sparrer med ledere og ledelsesgrupper på alle niveauer. Jeg er konsulent på længere udviklingsforløb for ledere. Jeg er underviser/inspirator på uddannelser, kurser, temadage og workshops for hele organisationer, samarbejdsudvalg, arbejdsgrupper, afdelinger, ledelsesgrupper og branchekonferencer. Jeg holder foredrag og skriver bøger, artikler og klummer.