Udgivelser

LEGITIM LEDELSE
Om fokus, grænser og balancer

Maja Loua Haslebo

Læs et uddrag af bogen her

Køb bogen her

Læs en anmeldelse af bogen her

 

NYHED 14. DECEMBER
Kerneopgaven er organisationens eksistensberettigelse. Den bør være grunden til, at vi går på arbejde. Maja Loua Haslebos indspark i den ofte ophedede debat om ledelse er skrevet til alle, der arbejder med, studerer eller blot interesserer sig for ledelse.

Efter Anerkendende følgeskab, som handlede om medarbejdernes bidrag, rettigheder og forpligtelser, og Organisatorisk medlemskab, hvor emnet var organisationen som et professionelt mødested, tager Maja Loua Haslebo fat på ledelse. Den legitime ledelse, som handler om at holde fokus, samle de mange forskellige bidrag, sætte grænser for, hvad ressourcerne skal bruges til, og skabe balancer i samspillet mellem organisationens medlemmer.

Legitim ledelse beskriver Maja Loua Haslebo, hvordan ledelsesopgaven i dag omfatter stort set alt uden nævneværdige grænser og forbehold, og hvordan medarbejderpositionen tilsvarende er blevet svækket og indskrænket. Leder-medarbejder-relationen bør derfor kalibreres, så vi kan justere fokus og skærpe opmærksomheden på det, som begge parter i relationen er til for: den fælles kerneopgave.

Bogen er et indspark i den ofte ophedede debat om ledelse og er skrevet til alle, der arbejder med, studerer eller blot interesserer sig for ledelse. Men i stedet for det sædvanlige fokus på problemer, fejl og mangler peger den gennem konkrete idéer og forslag læseren i retning af en ønskværdig fremtid.

 

ORGANISATORISK MEDLEMSKAB
Det professionelle mødested

Maja Loua Haslebo

Organisatorisk_Medlemskab_FINAL_90flapper.indd

Vi har fået en vigtig øjenåbner. Majas bog har nogle klare og tydelige budskaber – der bliver talt lige ud af posen i en form der rammer os. Det er befriende at bogen beskriver både rettigheder og pligter for alle ansatte, og insisterer på at det foregår i en professionel tone. Lederens ansvar som rammesætter bliver tydelig. Bogens indhold kan let omsættes til praksis i hverdagen. Pointerne bidrager til at skabe forståelse for at alle i organisationen har ansvar for at bidrage til kerneopgaven og udrettelsen af denne. Med bogen i hånden, har vi fået et godt redskab og en ramme at diskutere vores praksis i. Tak for den.

 Mie Karleby, Forstander, Kamager
 *
 *

“Denne bog er meget inspirerende på flere måder. Der er ting, jeg kan bruge nærmest direkte i mit næste oplæg, slideshow, møde eller samtale. Derudover er der nogle ting, der giver stof til eftertanke, og som jeg skal fintænke over de næste uger og måneder. Måske noget jeg ikke umiddelbart er enig i. Eller måske noget, jeg ikke helt forstår eller har overvejet mulighederne af. Det er herligt, når en bog ikke slipper en så let!
Jeg har svært ved at finde på nogen, som ikke vil kunne få glæde og nytte af bogen. Ledere, medarbejdere, HR-folk, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, ja faktisk alle der indgår i et professionelt arbejdsfællesskab. Den kan med fordel læses i sammenhæng med Majas bog ‘Anerkendende følgeskab’.”

Morten W. Andersen, arbejdsmiljøchef, Rigshospitalet

Se uddrag af bogen online

Anerkendende følgeskab
Når organisationer lykkes

Magnus Harald Haslebo & Maja Loua Haslebo

“Efter min opfattelse er det nytænkning og på tide at beskrive medarbejderens rolle i forhold til den anerkendende kultur på en arbejdsplads. Det at få beskrevet arbejdsfællesskabet, og den måde medarbejderen forventes at bidrage til arbejdsfællesskabet på, er helt nyt og bestemt vigtigt, for at den anerkendende kultur kan implementeres til glæde for såvel medarbejdere som ledelse.
I samarbejde med MED-udvalget på min arbejdsplads har jeg taget fat i bogens budskaber. Vi har planlagt at reflektere over bogens budskaber ved at beskæftige os med et kapitel ad gangen forud for MED-møderne det næste ½ år.”

Kate Dybdal Gjerstrup
Forstander i Rødovre Kommune

 

ANERKENDENDE LEDELSE

Danielle Bjerre Lyndgaard & Maja Loua Haslebo

“En inspirerende og lettilgængelig fremstilling af begrebet appreciative inquiry eller på dansk anerkendende ledelse, som tager udgangspunkt i, at enhver medarbejder har noget godt at bibringe virksomheden, og at lederen ved sin attitude kan få det bedste frem i medarbejderne til gavn for virksomheden og samarbejdet.”
Uddrag af Ellen Lind Jensens lektørudtalelse.

 

 

 

Anerkendende HR og organisationsudvikling

Danielle Bjerre Lyndgaard & Maja Loua Haslebo

 “Interessant, sympatisk og fornyende bog om en forfriskende ny ‘anerkendende tilgang’ til personalearbejde”.

Uddrag af Carsten
Güllich-Nørbys lektørudtalelse

 

Anmeldelse i Ungdomsskolens blad nr. 1, februar, 2012.

 

 

ETIK I ORGANISATIONER

Gitte Haslebo & Maja Loua Haslebo